ಅಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ.ಈಗ ಚಿರು ಸಮಾಧಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ

Advertisement